Všeobecné údaje:
Nárezové diely:

Materiál

Dĺžka

Šírka

Kusy

Otočiteľné

Hrana predná

Hrana zadná

Hrana lavá

Hrana pravá

Popis 1

Popis 2

×

Objednávky

Pripravili sme pre Vás formulár na zadanie nárezového listu dielov. Vybrať si môžete z ponuky 400 druhov materiálov s rôznou kombináciou hranenia obvodových strán dielov.

V časti „Všeobecné údaje“ prosím vyplnte obchodný názov odberateľa / meno odberateľa, emailový kontakt, mobilný kontakt, vyberte si lepidlo, prípadne zanechajte poznámku.

Druhú časť „Nárezové diely“ tvorí zoznam technických parametrov jednotlivých dielov (výber materiálu, dĺžka v milimetroch, šírka v milimetroch, počet kusov, otočitelnosť (požiadavka na dodržanie orientácie kresby-vlákien), výber hrán, popis názvu dielu, poznámka pre upresnenie požiadaviek na lepenie a hranenie). V prípade chýbajúcich, alebo chybne zadaných položiek Vás formulár vyzve na opravu.

Doporučujeme si formulár stiahnuť v prípade neočakávanývh technických problémov.

Na záver stačí potvrdiť objednávku stlačením tlačidla „Odoslať“. Rovnaká správa bude doručená na email objednávateľa aj dodávateľa. Prílohou správy bude súbor vo formáte CSV, ktorý bude obsahovať technické parametre dielov v čitateľnej podobe pre nárezový stroj.

"

Váš názov je tu